DE STAPPEN

Laatste wens

Ingegeven door ziekte of zomaar, de praktijk leert dat het verstandig is om bij leven uw uitvaartwensen te omschrijven.

Wilt u weten:

  • Wat er allemaal mogelijk is?
  • Waarom een graf soms wel of niet diep is?
  • Waarom een overledene gekoeld wordt en of dat ook anders kan?
  • Hoe een crematieproces precies verloopt?
  • Wat er met crematie-as allemaal wel en niet mag?

Rondom Leven & Dood informeert, adviseert en biedt creatieve oplossingen afgestemd op persoonlijke wensen. Een workshop of informatief middag- of avondprogramma behoort tot de mogelijkheden en is leerzaam en inspirerend. Schroom niet om contact op te nemen.

Volgende stap:


Wat te doen bij overlijden

Na het overlijden van een dierbare zal een (huis)arts de dood constateren en de benodigde wettelijke formulieren invullen en tekenen. De zogenaamde A-verklaring waarin verklaard wordt dat het een natuurlijke dood betreft. De B-verklaring waarin de oorzaak van overlijden wordt genoteerd.

Daarna kunt u mij bellen, ik ben dag en nacht bereikbaar. Samen bespreken we wat er op dat moment nodig is. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste overleg. Daarin bespreken we in een informele sfeer de uitvaart en de persoonlijke wensen van de overledene en u als nabestaande(n).

Wat is de situatie?

Wanneer een dierbare in een ziekenhuis, hospice of verzorgingsinstelling overlijdt, roept de verzorging een arts op. Deze ‘schouwarts’ schouwt het lichaam van de overledene, stelt zo de doodsoorzaak vast en vult de benodigde wettelijke formulieren in. Bijzonderheden worden doorgegeven aan de huisarts.

Indien een dierbare thuis overlijdt, belt u zelf de huisarts of de huisartsenpost. Afhankelijk van de drukte op dat moment zal de dienstdoende arts zo spoedig mogelijk komen. De arts zal het lichaam schouwen en de benodigde wettelijke formulieren invullen.

In geval van euthanasie is de huisarts aanwezig en laat de scan-arts komen. Deze arts beoordeelt de handelwijze van de huisarts en vult de benodigde wettelijke formulieren in voor de officier van Justitie. De officier van Justitie maakt daarna de zaken in orde en geeft een verlof tot begraven of cremeren af.

Is het overlijden een gevolg van een ongeval of acute medische situatie? Dan zal de te hulp gesnelde arts de benodigde wettelijke formulieren invullen en de noodzakelijke handelingen overleggen met de andere hulpverleners.

Volgende stap:


Koelen & Thanatopraxie

Tussen het moment van overlijden en het begraven of cremeren hebben we een aantal dagen om afscheid te nemen en de zaken te regelen voor het afscheid. Om zo goed mogelijk afscheid te nemen wordt een lichaam gekoeld of krijgt een thanatopraxie behandeling. Het doel daarvan is het conserveren van het lichaam.

Koelen

Koelen kan in een uitvaartcentrum of thuis op een bed, baar of in een kist. Door het koelen vertragen de ontbindingsprocessen waardoor een overledene minder snel gaat geuren of verkleuren. Deze methode wordt in ons land al decennia lang toegepast.

Thanatopraxie of “lichte balseming”

Thanatopraxie of “lichte balseming” is tijdelijke conservering van het lichaam. Tijdens de behandeling worden lichaamsvloeistoffen vervangen door een combinatie van formaline, zouten en mineralen. Op deze manier worden ontbindingsprocessen tot 10 dagen uitgesteld. De overledene wordt niet koud en hard, krijgt een natuurlijke en herkenbare kleur waardoor het afscheid nemen als minder belastend zal worden ervaren. Op deze wijze is het heel goed mogelijk om thuis op een baar of op een bed “op te baren”.

Thanatopraxie is sinds 1 januari 2010 toegestaan in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is het als sinds de tweede wereldoorlog toegestaan en daar wordt respectievelijk 75% en 45% van de overledenen zo behandeld.

Een thantopraxie behandeling is niet duurder dan koelen.

Volgende stap:

Begraven en cremeren

Soorten begraafplaatsen

In de gemeente Stichtse Vecht zijn gemeentelijke “algemene begraafplaatsen” en een aantal bijzondere begraafplaatsen.

Algemene Begraafplaatsen

Algemene begraafplaatsen zijn in beheer bij de gemeente. Op deze begraafplaatsen zijn particuliere graven, algemene graven, urnengraven, soms columbaria en strooivelden.

Particulier graf

Een particulier graf in de gemeente Stichtse Vecht kent een graftermijn van 10, 15, 20, 25 of 30 jaar. Er kunnen twee overledenen van dezelfde familie worden begraven en het is na afloop van de eerste graftermijn per 5 jaar te verlengen.

Algemeen graf

In een Algemeen graf worden in de Gemeente Stichtse Vecht twee overledenen begraven en de beheerder bepaalt wie dat zijn. Algemene graven worden uitgegeven voor 10 jaar. Het graf is na de 10 jaar verplichte grafrust NIET te verlengen.

Grafkosten

Naast de begraafkosten, de grafrechten en inschrijving in het register wordt een heffing gerekend voor het onderhoud van de begraafplaats. Voor een algemeen graf worden alleen de begraafkosten, onderhoud en inschrijven in het register in rekening gebracht. Voor het plaatsen van een grafmonument is een vergunning nodig, deze wordt aangevraagd en doorberekend door de steenhouwer.

Gemeentelijke of Algemene Begraafplaatsen

Algemene Begraafplaats Maarssen, Straatweg te Maarssen
Oude Algemene Begraafplaats Breukelen, Kerkplein (alleen bijzettingen)
Nieuwe Algemene Begraafplaats Breukelen, Zandpad 12 te Breukelen Alg. en R.-K gedeelte
Algemene Begraafplaats Loenen aan de Vecht. Driehovenlaan te Loenen a/d Vecht: Alg. en R.-K gedeelte
Algemene Begraafplaats Vreeland , Nigtevechtseweg te Vreeland
Algemene Begraafplaats Kockengen, Dreef te Kockengen Alg . en R.-K gedeelte
Algemene Begraafplaats Nieuwer ter Aa, Laantje te Nieuwer ter Aa
Oude Algemene Begraafplaats NH Kerk Nieuwer ter Aa (alleen bijzettingen)

Bijzondere begraafplaatsen

Oude R.k. Kerkhof,  Wagendijk 18 Kockengen
Katholieke begraafplaats Maarssen (voor leden)
Hervormde begraafplaats/kerkhof, Maarssen, Kerkweg 17 (voor leden)
Hervormde begraafplaats Tienhoven, Laan van Niftarlake (voor leden en inwoners Tienhoven, na overleg)
Hervormde begraafplaats Zuilen ( voor leden)
Hervormde Begraafplaats Nieuwer ter Aa (alleen bijzettingen)
Katholieke begraafplaats Kerklaan. (gesloten)
Hervormd Kerkhof, Dorpsstraat 39 Nigtevecht
Joodse Begraafplaats Maarssen, Machinekade

Volgende stap:


Digitale nalatenschap

Na een overlijden moet er veel gedaan worden om de administratie zaken af te wikkelen. Ook het digitale ‘leven’ moet afgesloten worden. E-mail accounts, lidmaatschappen, abonnementen, social media, online diensten, cloud-opslag etc, alles moet bekeken, beoordeeld en afgehandeld worden. Maar niet zomaar! Alles met beleid, e-mail accounts bijvoorbeeld zijn belangrijk om bovengenoemde zaken op te kunnen zeggen. Zonder werkend e-mailadres is het onmogelijk om met online diensten te communiceren.

Kijk voor het verwijderen van elk onderdeel goed of er data (foto’s, tekst, video, enz) veiliggesteld moet worden. Weg is bijna altijd definitief weg.

Facebook account

Na het overlijden van de gebruiker zijn er 3 mogelijkheden:

  • Je kunt het Facebookprofiel gewoon laten bestaan
  • Je kunt het Facebookprofiel verwijderen
  • Je kunt het Facebookprofiel een Herdenkings- of In Memoriamstatus geven

Laten bestaan
Dan hoef je niets te doen, denk er wel om dat Facebookvrienden dan elk jaar een verjaardagsmelding krijgen én ze kunnen de overledenen nog taggen of berichten op zijn of haar tijdlijn plaatsen.

Verwijderen
Via deze link Facebook verwijderen  kan je Facebook vragen het profiel te verwijderen.

LET WEL; alles wordt dan gewist!

Herdenkingsstatus
Via deze link Facebook Herdenking of In Memoriam  kan je Facebook vragen het profiel om te zetten in een Herdenkings- of In Memoriamstatus.
Er wordt niets verwijderd.

LinkedIn account

Via deze link LinkedIn opzeggen  is een LinkedIn account op te zeggen.

Twitter account

Via deze link Twitteraccount verwijderen  kan je een Twitteraccount verwijderen.

Pinterest account

Via deze link Pinterest opzeggen  is een Pinterest acoount te verwijderen.

Instagram account

Verwijderen
Via deze link Instagram verwijderen is een Instagramaccount te verwijderen. Dan zijn alle foto’s definitief weg!

Herdenkingsstatus
Via deze link Instagram herdenkingsstatus  is een Instagram account in een herdenkingsstatus om te zetten

Digitale nazorg

Om de dienstverlening van Rondom Leven & Dood uit te breiden zijn we een samenwerking aangegaan met Digitale Nazorg uit Haarlem.
Digitale Nazorg geeft antwoord op alle vragen die zich na overlijden van een dierbare kunnen voordoen op digitaal gebied.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en oplossingen die zij kunnen bieden? Kijkt u dan eens rustig op de uitgebreide website: www.digitalenazorg.nl

Bekijk en download  HIER  de brochure van onze partner Digitale Nazorg

Krantenartikel  van 12 november 2015 in het VARNieuwsblad